งานบริการสอบเทียบ

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดในงานอุตสาหกรรมทุกประเภทโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญงาน ให้บริการทั้งภายในห้องปฏิบัติการและภายนอกสถานที่ ให้บริการอย่างมีคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

  • งานบริการสอบเทียบ
  • อุณหภูมิ
  • ความชื้น
  • เครื่องวัดแสง
  • เครื่องชั่ง
  • อื่นๆ