สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก เพื่อผลลัพธ์ที่แม่นยำในการใช้งาน

สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก

การ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้ได้ผลลัพธ์การชั่งน้ำหนักที่ถูกต้องและแม่นยำ เมื่อเราไม่สนใจขั้นตอนที่สำคัญนี้ เราอาจพบว่าการตรวจวัดเป็นงานที่ไม่แม่นยำและสามารถเข้าใจได้ว่าเราได้ทำการละเลย หากเราใช้เครื่องชั่งที่ไม่ได้รับการสอบเทียบในการชั่งน้ำหนัก ความแม่นยำและความถูกต้องของเครื่องชั่งจะลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

ซึ่งอาจเกิดจากการชำรุดและสึกหรอตามปกติที่เกิดจากการใช้งานประจำและปัจจัยภายนอก เช่น การกระทบกระแทกหรือสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย การกำหนดตารางเวลาในการสอบเทียบเครื่องชั่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก ร่วมกับการทดสอบเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังช่วยให้เราสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องชั่งและเพิ่มความแม่นยำในการชั่งน้ำหนักได้มากขึ้นได้เช่นกัน

การสอบเทียบเครื่องชั่ง คืออะไร

การสอบเทียบคือกระบวนการที่ใช้ในการเปรียบเทียบค่าของสิ่งของหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยใช้วิธีการวัดหรือตรวจสอบเพื่อหาความแตกต่างระหว่างค่าที่วัดได้ (ค่าที่อ่านได้) กับค่าที่เป็นค่าที่ถูกต้อง (ค่าที่อ้างอิง) ในรูปแบบที่ง่าย ๆ การสอบเทียบก็คือการทดสอบว่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ใช้วัดหรือวางน้ำหนักเป็นอย่างไร และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก จะมีการสร้างใบรับรองขึ้น

เพื่อรายงานผลลัพธ์ว่าผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ในการสอบเทียบเครื่องชั่ง เราจะตั้งค่าตุ้มน้ำหนักอ้างอิงลงบนจานชั่งแล้วตรวจสอบค่าที่อ่านได้จากเครื่องชั่งว่ามีความแตกต่างจากค่าอ้างอิงเท่าใด สอบเทียบ THERMOMETER และกำหนดระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านในใบรับรองที่สร้างขึ้น

การสอบเทียบเครื่องชั่ง คืออะไร

ข้อดีของการสอบเทียบเครื่องชั่ง

การ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองนั้นมีประโยชน์หลายประการ ดังนี้

 1. ประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน การใช้อุปกรณ์ที่ผ่านการสอบเทียบช่วยลดความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่คลาดเคลื่อน การสูญเสียที่ไม่จำเป็น การทำงานซ้ำซ้อน หรือการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก
 2. สร้างความน่าเชื่อถือในการตรวจวัด อุปกรณ์ที่ผ่านการสอบเทียบให้ผลการตรวจวัดที่สอดคล้องกันในทุกครั้ง ทำให้มั่นใจได้ว่าผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการต่างๆ นั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีคุณภาพสูง
 3. การปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎระเบียบ การสอบเทียบช่วยให้องค์กรผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานภายในและภายนอกได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีหลักฐานการสอบเทียบรองรับ
 4. ตรวจพบอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ การสอบเทียบเป็นระยะช่วยให้สามารถตรวจพบอุปกรณ์ที่เริ่มชำรุดเสื่อมสภาพได้ทันท่วงที ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตหรือการให้บริการ
 5. ปรับปรุงกระบวนการและเพิ่มผลกำไร การวิเคราะห์ผลการสอบเทียบตามเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ช่วยระบุจุดที่ต้องปรับปรุงกระบวนการ ซึ่งนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพและผลกำไรที่สูงขึ้นในที่สุด

หากไม่สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก จะเกิดอะไรขึ้น

การละเลยไม่ยอม สอบเทียบ ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก เนื่องจากต้นทุนและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบนั้น อาจสูงกว่าค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบเสียอีก การใช้อุปกรณ์ที่ไร้การสอบเทียบอาจนำไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต ดังนี้

 1. การหยุดการผลิตโดยไม่ได้วางแผนไว้ จากความคลาดเคลื่อนของอุปกรณ์วัด
 2. คุณภาพผลิตภัณฑ์ตกต่ำ เนื่องจาก Electronic Balance ไม่แม่นยำ
 3. ปัญหาในกระบวนการและการควบคุมคุณภาพ อันเกิดจากการอ่านค่าที่คลาดเคลื่อน
 4. การทำงานซ้ำและการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ ซึ่งสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมหาศาล

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนที่ตรวจไม่พบหรือความผิดพลาดแบบสุ่มเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง ดังนั้น การกำหนดตารางสอบเทียบเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการทดสอบตรวจสอบเป็นประจำ จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงจากปัญหาที่อาจเกิดจากการไม่สอบเทียบอุปกรณ์วัด

ควรสอบเทียบเครื่องชั่ง บ่อยแค่ไหน ?

วิธีการที่ดีที่สุดในการกำหนดช่วงการ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก คือการพิจารณาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น การประเมินความเป็นไปได้ของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว การที่มีผลกระทบสูงและความเป็นไปได้สูง จะเสนอให้กำหนดช่วงการสอบเทียบที่สั้นลง เพื่อลดความเสี่ยงและควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน ถ้ามีผลกระทบต่ำและความเป็นไปได้ต่ำ อาจพิจารณาเพิ่มเวลาในการสอบเทียบเพื่อให้มีความแม่นยำและสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงต่อความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

มั่นใจได้อย่างไรว่าเครื่องชั่งน้ำหนักถูกต้องแม่นยำ

ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำคือผลสรุปจากการดำเนินการ บริการสำคัญหลายอย่างซึ่งเกิดขึ้นใน 3 ขั้นตอนง่าย ๆ การทดสอบเป็นประจำ เช่นเดียวกับการ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นการช่วยเพิ่มความแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างยั่งยืนของเครื่องชั่ง โดยช่างเทคนิคที่ได้รับการรับรองจะเป็นผู้ดำเนินการสอบเทียบ

ผู้ใช้เครื่องมือจะเป็นผู้ดำเนินการทดสอบเป็นประจำ การทดสอบเป็นประจำยังช่วยให้แน่ใจว่าจะมีการตรวจพบความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของกระบวนการชั่งน้ำหนักที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เริ่มต้น สอบเทียบ THERMOCOUPLE หากดำเนินการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยตรวจจับสถานะที่ไม่อยู่ในระดับความผิดพลาดที่ยอมรับได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายได้อย่างถูกต้อง
เครื่องชั่งที่ไม่ได้รับการสอบเทียบ มีความเสี่ยงอย่างไร ?

การ สอบเทียบเครื่องชั่ง เป็นการลงทุนที่สำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยให้มั่นใจในความแม่นยำและความถูกต้องของผลลัพธ์ การใช้เครื่องชั่งที่ผ่านการสอบเทียบช่วยลดโอกาสในการทำงานผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและเงินอย่างมาก การไม่ใช้เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลที่ผ่านการสอบเทียบอาจเสี่ยงต่อปัญหาต่าง ๆ เช่น การหยุดทำงานไม่ตรงตามตารางเวลา, คุณภาพสินค้าที่ต่ำลง, ปัญหาในกระบวนการและการตรวจสอบ, และการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ซ้ำ ๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอาจทำให้เกิดค่าเบี่ยงเบนที่ไม่สามารถตรวจสอบได้หรือความผิดพลาดแบบสุ่มที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพลดลง เพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง การกำหนดตารางเวลาสอบเทียบเป็นระยะ ๆ และการทดสอบเป็นประจำเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ

ควรสอบเทียบเครื่องชั่ง บ่อยแค่ไหน ?

ขั้นตอนการส่งสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนัก

เมื่อคุณต้องการ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก ขั้นตอนในการทำส่งสอบเทียบไม่ซับซ้อนเลย เพราะเรามีบริการสอบเทียบทั้งในและนอกสถานที่ โดยมีขั้นตอนหลักอยู่ 4 ขั้นตอน ดังนี้

 1. ตรวจสอบเครื่องชั่งที่ต้องการสอบเทียบ และแจ้งข้อมูลให้แก้บริษัท เพื่อทำการเสนอราคาสอบเทียบ
 2. ยืนยันการสอบเทียบพร้อมกับการนัดวันเวลาในการส่งมอบอุปกรณ์เพื่อเข้ารับการสอบเทียบ หรือนัดวันเวลาสถานที่ในการดำเนินการสอบเทียบนอกสถานที่
 3. ดำเนินการสอบเทียบ แบ่งเป็น 2 กรณี ถ้าคุณทำการทวนสอบ เราจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปดำเนินการสอบเทียบที่บริษัทของคุณ หากเป็นการสอบเทียบเครื่องใหม่ เราจะทำการสอบเทียบในห้องปฏิบัติการของเรา และส่งเครื่องให้คุณ
 4. เมื่อการสอบเทียบเสร็จสมบูรณ์ เราจะส่งใบรับรองพร้อมกับเครื่องที่นำมาสอบเทียบให้ที่บริษัทของคุณ หากเป็นการสอบนอกสถานที่ เราจะจัดส่งใบรับรองผลให้ทางไปรษณีย์

มาตรฐานการรับรอง เมื่อเครื่องชั่งได้รับการสอบเทียบ

เครื่องชั่ง ที่ผ่านการสอบเทียบจากบริษัท คาปิตอล ลาบอราทอรี จำกัด จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน ISO 17025 ซึ่งออกโดยเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์การสอบเทียบและห้องปฏิบัติการตรงตามมาตรฐาน เครื่องชั่งที่เราจัดจำหน่ายทุกเครื่องจะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐาน และยังรับ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก เก่าเพื่อให้เครื่องชั่งของคุณตรงตามมาตรฐาน

บริษัทฯ มีประสบการณ์ทางด้านการสอบเทียบมายาวนาน ดังนั้นทางบริษัทสามารถช่วยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องชั่งให้กับลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากคุณต้องทำการสอบเทียบเครื่องชั่งเราจะเป็นหนึ่งในทางเลือกของคุณ

สรุป

คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการ สอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นประจำ โดยมีช่างเทคนิคบริการที่ได้รับการรับรอง เป็นผู้ดำเนินการสอบเทียบตามมาตรฐาน ในขณะที่ผู้ใช้เครื่องมือจะเป็นผู้ทดสอบเครื่องชั่งอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งการทดสอบเป็นประจำจะช่วยตรวจพบความผิดปกติ หรือความไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดของกระบวนการชั่งน้ำหนักตั้งแต่ระยะเริ่มแรก หากทดสอบบ่อยครั้งพอ จะสามารถค้นพบสถานะที่อยู่นอกระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายรุนแรงขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ