ไฟฟ้าสถิต เกิดจากอะไร สิ่งที่คุณต้องเจอในชีวิตประจำวัน

ไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน แม้จะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ก็สามารถก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงได้หากไม่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในหลายด้าน เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตยางและพลาสติก ตลอดจนการเกษตร ดังนั้นการทำความเข้าใจกับสาเหตุและผลกระทบของไฟฟ้าสถิตจึงเป็นสิ่งจำเป็น

ไฟฟ้าสถิตคืออะไร?

ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity) คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งมักเกิดจากการเสียดสีระหว่างวัตถุสองชนิดที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน เมื่อวัตถุเหล่านี้ถูกแยกออกจากกัน ประจุไฟฟ้าจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุ

ไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างวัตถุสองชนิด ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณถูบอลลูนกับเส้นผมของคุณ อิเล็กตรอนจะถูกถ่ายโอนจากเส้นผมไปยังบอลลูน ทำให้บอลลูนมีประจุลบและเส้นผมมีประจุบวก ผลที่ได้คือบอลลูนสามารถดูดเส้นผมขึ้นมาได้

ไฟฟ้าสถิต เกิดจาก

สาเหตุของไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิต เกิดจาก การสะสมของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุฉนวนกันความร้อนหลังคา ซึ่งมักเกิดจากการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างวัตถุสองชนิดที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน นี่คือสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต

 1. การเสียดสีระหว่างวัตถุ เมื่อวัตถุสองชนิดถูกถูหรือเสียดสีกัน อิเล็กตรอนจะถูกถ่ายโอนจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง ตัวอย่างเช่น การถูบอลลูนกับเส้นผม หรือการเดินบนพรมด้วยรองเท้าพื้นยาง
 2. การถ่ายโอนอิเล็กตรอน การถ่ายโอนอิเล็กตรอนเกิดขึ้นเมื่อวัตถุสองชนิดสัมผัสกันและแยกออกจากกัน อิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่จากวัตถุที่มีความสามารถในการให้ประจุไฟฟ้ามากกว่าไปยังวัตถุที่มีความสามารถในการรับประจุไฟฟ้ามากกว่า ทำให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุ
 3. สภาพแวดล้อมที่มีความชื้นต่ำ ความชื้นในอากาศมีผลต่อการสะสมของประจุไฟฟ้า เมื่อความชื้นต่ำ อากาศจะไม่สามารถนำประจุไฟฟ้าได้ดี ทำให้ประจุไฟฟ้าสามารถสะสมบนพื้นผิวของวัตถุได้ง่ายขึ้น ในทางกลับกัน เมื่อความชื้นสูง ประจุไฟฟ้าจะถูกนำออกไปจากพื้นผิวของวัตถุได้ง่ายขึ้น
 4. การสัมผัสกับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้า การสัมผัสกับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าสถิตอยู่แล้ว เช่น การจับลูกบิดประตูที่มีประจุไฟฟ้าสถิต อาจทำให้เกิดการถ่ายโอนประจุไฟฟ้าไปยังร่างกายของเรา
 5. การเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ การเคลื่อนที่ของวัตถุในอากาศ เช่น การบินของเครื่องบิน หรือการเคลื่อนที่ของรถยนต์ สามารถทำให้เกิดการสะสมของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุได้
 6. การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน การใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน เช่น พลาสติกและโลหะ สามารถทำให้เกิดการถ่ายโอนอิเล็กตรอนและการสะสมของประจุไฟฟ้าได้

ผลกระทบของการเกิดไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตสามารถมีผลกระทบต่อหลายด้านของชีวิตประจำวันและการทำงาน ผลกระทบหลัก ๆ ของไฟฟ้าสถิต

ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์

 • การช็อตเล็ก ๆ เมื่อสัมผัสวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าสถิต อาจทำให้เกิดการช็อตเล็ก ๆ ซึ่งแม้จะไม่เป็นอันตรายร้ายแรง แต่ก็สามารถทำให้รู้สึกไม่สบายหรือเจ็บปวดชั่วคราวได้
 • การระคายเคืองผิวหนัง ในบางกรณี การสัมผัสกับไฟฟ้าสถิตบ่อย ๆ อาจทำให้ผิวหนังระคายเคืองหรือแห้งได้

ผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

 • ความเสียหายต่ออุปกรณ์ ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความไวต่อประจุไฟฟ้า เช่น ชิปคอมพิวเตอร์หรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 • การทำงานผิดปกติ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดปกติ เช่น คอมพิวเตอร์รีสตาร์ทเอง หรือข้อมูลสูญหาย

ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

 • การหยุดชะงักของการผลิต ในอุตสาหกรรมที่ใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดการหยุดชะงักของการผลิตได้
 • ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ในบางอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเคมีหรือการผลิตวัตถุระเบิด ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดการจุดระเบิดหรือไฟไหม้ได้

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 • การสะสมของฝุ่นและสิ่งสกปรก ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกสะสมบนพื้นผิวของวัตถุได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจทำให้ต้องทำความสะอาดบ่อยขึ้น
 • การปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ในกระบวนการผลิตที่ต้องการความสะอาดสูง เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดการปนเปื้อนและลดคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้

ผลกระทบต่อการสื่อสาร

 • การรบกวนสัญญาณ ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณโทรคมนาคมได้
 • การสูญเสียข้อมูล ในบางกรณี ไฟฟ้าสถิตสามารถทำให้ข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสูญหายหรือเสียหายได้

การเข้าใจผลกระทบของไฟฟ้าสถิตจะช่วยให้เราสามารถป้องกันและจัดการกับปัญหาที่เกิดจากไฟฟ้าสถิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีป้องกันไฟฟ้าสถิต

สิ่งที่คุณต้องเจอในชีวิตประจำวัน

ไฟฟ้าสถิตสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายสถานการณ์ในชีวิตประจำวันที่คุณอาจพบเจอ

 • เมื่อคุณถูเสื้อผ้ากับร่างกายหรือวัตถุอื่น ๆ เช่น การถูเสื้อผ้ากับเก้าอี้หรือโซฟา จะทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต
 • การเดินบนพรมที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ เมื่อคุณสัมผัสกับวัตถุที่มีประจุไฟฟ้าต่างกัน เช่น ลูกบิดประตู คุณอาจรู้สึกถึงการช็อตไฟฟ้า
 • การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น เครื่องเป่าผม หรือเครื่องดูดฝุ่น สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ เนื่องจากการเสียดสีระหว่างอากาศและวัตถุภายในเครื่อง
 • การถูบอลลูนกับเสื้อผ้าหรือผมสามารถทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ ซึ่งเป็นการทดลองที่ง่ายและสนุกที่สามารถทำได้ที่บ้าน

วิธีป้องกันไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อมีการสะสมของประจุไฟฟ้าบนพื้นผิวของวัตถุ ซึ่งอาจทำให้เกิดการช็อตไฟฟ้าเล็กน้อยเมื่อสัมผัสกับวัตถุอื่น ๆ วิธีที่สามารถช่วยป้องกันไฟฟ้าสถิตได้

 1. การเพิ่มความชื้นในอากาศสามารถช่วยลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตได้ เนื่องจากอากาศที่มีความชื้นสูงจะช่วยให้ประจุไฟฟ้าสามารถกระจายตัวได้ง่ายขึ้น คุณสามารถใช้เครื่องเพิ่มความชื้น (humidifier) ในห้องหรือพื้นที่ที่มีปัญหาไฟฟ้าสถิต
 2. ใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันไฟฟ้าสถิต มีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไฟฟ้าสถิต เช่น สเปรย์ป้องกันไฟฟ้าสถิต (anti-static spray) หรือแผ่นรองป้องกันไฟฟ้าสถิต (anti-static mat) ซึ่งสามารถใช้กับพื้นผิวต่าง ๆ เช่น พรม เสื้อผ้า หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
 3. สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ฝ้าย (cotton) หรือผ้าลินิน (linen) มีโอกาสเกิดไฟฟ้าสถิตน้อยกว่าเสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์ เช่น โพลีเอสเตอร์ (polyester) หรือไนลอน (nylon) การเลือกสวมใส่เสื้อผ้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติสามารถช่วยลดปัญหาไฟฟ้าสถิตได้
 4. การใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่มีสารป้องกันไฟฟ้าสถิต เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม (fabric softener) หรือแผ่นปรับผ้านุ่ม (dryer sheets) สามารถช่วยลดการสะสมของไฟฟ้าสถิตในเสื้อผ้าได้
 5. การสัมผัสกับวัตถุที่เป็นโลหะ เช่น ก๊อกน้ำ หรือกรอบประตูโลหะ สามารถช่วยปล่อยประจุไฟฟ้าสถิตออกจากร่างกายได้ การทำเช่นนี้ก่อนที่จะสัมผัสกับวัตถุอื่น ๆ สามารถช่วยลดโอกาสที่จะเกิดการช็อตไฟฟ้าได้

บทสรุป

ไฟฟ้าสถิตเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรา แม้ว่าเราจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่ผลกระทบต่อความปลอดภัยในโรงงานของมันสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจน การเข้าใจถึงการเกิดไฟฟ้าสถิต สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธีการป้องกันและลดผลกระทบของไฟฟ้าสถิต จะช่วยให้เราสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

6 Responses

 1. คือ ผมอยากรู้ว่าไฟฟ้าสถิตมันสามารถสร้างอันตรายกับร่างกายคนได้มากแค่ไหน? เคยได้ยินว่ามันทำให้ถูกช็อตได้ แต่ไม่แน่ใจว่าจริงรึเปล่า

 2. ไฟฟ้าสถิตมันส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จริงๆ แหละ เคยเห็นคอมพ์เพื่อนเสียเพราะพวกนี้

 3. ดีนะที่มีบทความอย่างนี้ ช่วยให้คนเราระวังและป้องกันไฟฟ้าสถิตที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมได้

 4. ไม่เชื่อหรอกว่าไฟฟ้าสถิตจะมีผลต่ออุตสาหกรรมอะไรขนาดนั้น อย่างมากก็แค่เป็นรบกวนหน่อยๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ