สอบเทียบ Digital Clamp Meter เครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้าที่สำคัญสำหรับช่างไฟฟ้า

สอบเทียบ Digital Clamp Meter

Digital Clamp Meter (แคลมป์มิเตอร์) เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับช่างไฟฟ้าในการวัดกระแสไฟฟ้าแบบไม่ต้องตัดกระแสไฟ มันมีความสามารถในการวัดกระแสไฟฟ้า AC และ DC ได้อย่างแม่นยำ โดยใช้ปากวัด Jaw (Clamp Sensor) คล้องที่สายไฟก็สามารถอ่านค่าได้เลย โดยวัดได้ทั้งกระแสไฟฟ้าตรง (DC) และกระแสไฟฟ้าสลับ (AC) ส่วนใหญ่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมไฟฟ้า งานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า งานวิศวกรรมไฟฟ้า งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและวัดค่ากระแสไฟฟ้า และสามารถวัดค่าความต้านทานและความถูกต้องของวงจรไฟฟ้าได้อีกด้วย การสอบเทียบ Digital Clamp Meter เป็นเรื่องสำคัญเราควรตรวจเช็คสภาพเครื่องมือ และสอบเทียบเครื่องมือเป็นประจำเพื่อเป็นการตรวจเช็คเครื่องมือแคลมป์มิเตอร์ หลักการทํางานว่ามีค่าที่ถูกต้องและยังอยู่ในมาตรฐานอยู่ไหม เพราะว่า ถ้าเครื่องมืออ่านค่ากระแสไฟฟ้าคลาดเคลื่อน อาจทำให้ผู้ใช้งานเกิดอันตรายได้

หลักการทํางาน Digital Clamp Meter

วิธีการสอบเทียบ Digital Clamp Meter มีดังนี้

 1. สอบเทียบด้วยเครื่องมือมาตรฐาน
  • ใช้เครื่องมาตรฐานที่มีความเที่ยงตรงสูงในการวัด
  • เปรียบเทียบค่าที่วัดได้จาก Clamp Meter กับเครื่องมาตรฐาน
 2. สอบเทียบค่าความต้านทานด้วยโปรแกรม
  • ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสอบเทียบ Clamp Meter
  • เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วทำการป้อนค่าความต้านทานมาตรฐานผ่านโปรแกรม
 3. สอบเทียบค่าแรงดันไฟฟ้าด้วยแหล่งจ่ายไฟฟ้ามาตรฐาน
  • ต่อ Clamp Meter กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ให้แรงดันไฟฟ้าคงที่และมีค่าที่แน่นอน
  • ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ว่าตรงกับค่ามาตรฐานหรือไม่

การสอบเทียบ Digital Clamp Meter อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าค่าที่วัดสอบเทียบ DIGITAL MULTIMETER ได้มีความแม่นยํา ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และช่วยป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ค่าที่ผิดพลาดในการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้

ชื้อ Digital Clamp Meter

การเลือกชื้อ Digital Clamp Meter

เมื่อคุณต้องการซื้อ Digital Clamp Meter เพื่อใช้ในงานช่างไฟฟ้าของคุณ มีหลายปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเปรียบเทียบระหว่างตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีอยู่ในตลาด ดังนี้

 1. ความแม่นยำ  ความแม่นยำในการวัดเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณา เนื่องจากความแม่นยำของการวัดมีผลต่อความเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับ ควรเลือก Digital Clamp Meter ที่มีความแม่นยำสูงในการวัดกระแสไฟฟ้าทั้งในระดับ AC และ DC
 2. ความสามารถในการวัด : Digital Clamp Meter ที่มีความสามารถในการวัดค่าความต้านทานและความถูกต้องของวงจรไฟฟ้าเป็นประโยชน์มาก เพราะมันช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น
 3. ความสะดวกในการใช้งาน : ควรเลือก Digital Clamp Meter ที่มีการออกแบบให้ใช้งานง่ายและสะดวก เช่น มีหน้าจอที่ใหญ่พอสมควรและมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่สะดวกสำหรับการอ่านและการเก็บข้อมูล
 4. คุณภาพและราคา : ควรพิจารณาคุณภาพของผลิตภัณฑ์รวมถึงราคาที่เหมาะสมกับงบประมาณของคุณ อย่างไรก็ตาม ควรระวังไม่ให้ความคิดเรื่องราคาทำให้คุณสูญเสียคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 5. ความปลอดภัย : ตรวจสอบว่า Digital Clamp Meter มีมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับและได้รับการรับรองตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อให้คุณมั่นใจในการใช้งานและป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

สรุป

การใช้งานแคลมป์มิเตอร์ คือในระยะยาวอาจพบปัญหาเกี่ยวกับความแม่นยำของค่าที่วัด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือในผลลัพธ์และการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยรวม ดังนั้น การสอบเทียบหรือทำการแคลิเบรทแคลมป์มิเตอร์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องมือมีความแม่นยำในการวัดและให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง เช่นเดียวกับการปรับปรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือสอบเทียบ EARTH TESTER เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานอย่างยาวนาน

การสอบเทียบ Digital Clamp Meter หรือการแคลิเบรทควรทำอย่างน้อยทุก 6 เดือนหรือตามคำแนะนำของผู้ผลิต เพื่อให้แน่ใจว่าแคลมป์มิเตอร์มีค่าที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน การดูแลรักษาและการสอบเทียบเครื่องมือมีความสำคัญเพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจในผลลัพธ์และประสิทธิภาพของการทำงานในระยะยาว

บทความน่าสนใจ