สอบเทียบ LUX METER คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไรบ้าง

สอบเทียบ LUX METER

สอบเทียบ LUX METER คือเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการวัดความสว่างของแสงในหน่วย LUX หรือ FC ซึ่งมีการนำมาใช้ในสถานที่ทำงานต่าง ๆ เช่น ออฟฟิศ โกดังเก็บสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ เครื่องวัดนี้สามารถบันทึกผลการวัดได้ด้วยตัวบันทึกข้อมูลที่ฝังอยู่ภายใน ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจสอบและบันทึกข้อมูลความเข้มของแสงตลอดเวลา การวัดความเข้มของแสงด้วย LUX METER เป็นสิ่งที่สำคัญมากในสถานที่ทำงาน เนื่องจากมีผลต่อความปลอดภัยของสายตาของผู้ปฏิบัติงาน การที่เราสามารถทราบถึงระดับความสว่างที่เหมาะสมในสถานที่ต่าง ๆ จะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งการให้มีความสะดวกสบายมากที่สุด

นอกจากนี้ LUX METER ยังมีความสามารถในการบันทึกข้อมูลที่วัดได้ เพื่อให้เราสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลในภายหลัง หรือเพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลฐานสำหรับการตรวจสอบความสว่างในระยะเวลาที่ต่าง ๆ นั่นเอง ดังนั้น การใช้ LUX METER เป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลและควบคุมความเข้มของแสงในสถานที่ทำงาน เพื่อรักษาสุขภาพสายตาและความปลอดภัยของผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานที่นั้น ๆ ให้มีความเข้ากันได้กับมาตรฐานความสว่างที่เหมาะสม

สอบเทียบ LUX METER มีความสำคัญต่อโรงงานอุตสาหกรรมอย่างไร

แสงมีผลต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในสถานการณ์การทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากนี้ มีมาตรฐานที่ได้รับการกำหนดจากกรมแรงงาน ที่กำหนดว่าโรงงานอุตสาหกรรมควรมีการควบคุมปริมาณแสงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยไม่มีการมีมากเกินหรือน้อยเกินไป การกำหนดระดับความเหมาะสมของแสงมีความสำคัญอย่างมากในการป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม

มาตรฐานเหล่านี้ได้กำหนดระดับความเข้มของแสงที่เหมาะสมตามพื้นที่หรือลักษณะงานต่าง ๆ เนื่องจากการรับรู้แสงของบุคคลที่แตกต่างกัน จึงสำคัญที่จะควบคุมแสงในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพของผู้ทำงาน การควบคุมแสงด้วยการใช้ความรู้สึกของมนุษย์อาจไม่มีความแม่นยำเท่าที่ต้องการ จึงเป็นที่มาของการบังคับใช้เครื่องวัดแสงและสอบเทียบ Insulation Tester ในกฎหมายแรงงาน

การนำเครื่องวัดแสงมีบทบาทสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้มีการรับแสงที่เหมาะสมตามมาตรฐาน ทำให้ผู้ทำงานได้รับประสบการณ์การทำงานที่มีความเข้าใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ส่วนประกอบ เครื่องสอบเทียบ LUX METER

ส่วนประกอบสำคัญของเครื่องสอบเทียบ LUX METER

เครื่องวัดแสง LUX METER เป็นอุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบหลายอย่างที่มีบทบาทสำคัญในการวัดและประมวลผลค่าแสงในสถานการณ์ต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ในหลายงานที่ต้องการการวัดแสงอย่างแม่นยำ เราจะสำรวจส่วนประกอบสำคัญที่ทำให้ LUX METER กลายเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมากขึ้น

 1. ตัวเซนซ์รับแสง (PHOTO CELL)

ส่วนสำคัญที่สุดของ LUX METER คือตัวเซนซ์รับแสงหรือ PHOTO CELL ที่ทำหน้าที่รับแสงและแปลงพลังงานแสงให้เป็นสัญญาณไฟฟ้าแบบอนาล็อก ตัวเซนซ์นี้มีบทบาทสำคัญในการรับรู้และวัดความเข้มแสงในสิ่งแวดล้อม

 1. การประมวลผลโดย MICROCONTROLLER

ข้อมูลที่ได้จากตัวเซนซ์รับแสงถูกส่งไปยัง MICROCONTROLLER ที่ทำหน้าที่แปลงค่าความสว่างเป็นสัญญาณดิจิตอล การประมวลผลนี้มีความสำคัญในการแสดงผลลัพธ์ให้กับผู้ใช้

 1. หน่วยวัดแสง

หน่วยการวัดแสงมีหลายพารามิเตอร์ที่สามารถวัดได้ เช่น ความจ้า (BRIGHTNESS) ความสว่าง (ILLUMINANCE หรือ ILLUMINATION) ที่วัดด้วยหน่วย LUX ฟลักซ์ส่องสว่าง (LUMINOUS FLUX) ที่วัดด้วยหน่วย LUMEN ความเข้มของการส่องสว่าง (LUMINOUS INTENSITY) ที่วัดด้วยหน่วย CANDELA ความสดใสของแสง (BRILLIANCE) หรือ แอมปลิจูด (AMPLITUDE), สี (COLOR) หรือ ความถี่ (FREQUENCY) และโพลาไรเซชั่น (POLARIZATION) หรือ มุมการแกว่งของคลื่น

 1. การนำไปใช้

การวัดความสว่างของแสงมีความสำคัญในการควบคุมคุณภาพการผลิต การตรวจวัดปริมาณ ความเข้มแสง และในการวิจัยอุปกรณ์ที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิต ความเข้มแสงขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงและระยะทางที่ส่งผลต่อเครื่องวัด สภาพแวดล้อมที่ใช้งานมีความสำคัญต่อผลการวัดแสง

ดังนั้นเครื่องวัดแสง LUX METER ไม่เพียงแค่มีตัวเซนซ์รับแสงและการแสดงผล แต่ยังสำคัญที่จะคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการใช้งาน เพื่อให้ได้ผลการวัดที่แม่นยำและเชื่อถือได้ด้วยกฎหมายสอบเทียบเครื่องวัดแสง

หลักการทำงานของเครื่องวัดแสง LUX METER มาตรฐาน

หลักการทำงานของเครื่องวัดแสง LUX METER มาตรฐานส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซนเซอร์แสงและจอแสดงผล โดยแสงที่ตกกระทบกับเซนเซอร์จะถูกแปลงเป็นพลังงาน และเซนเซอร์จะเปลี่ยนพลังงานนั้นเป็นกระแสไฟฟ้า ปริมาณกระแสไฟฟ้านี้จะขึ้นอยู่กับปริมาณแสงที่ส่องไปที่เซนเซอร์แสงของ LUX METER

LUX METER จะอ่านปริมาณแสงที่ได้รับแล้วคำนวณค่าปริมาณแสงนั้น ๆ และแสดงผลลัพธ์ที่ได้บนจอแสดงผล เนื่องจากแสงมีสีที่แตกต่างกัน และความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน การอ่านจึงจะแสดงผลรวมของความยาวคลื่นทั้งหมด

ทั่วไปมาตรฐานหรืออุณหภูมิสีที่ใช้ในการสอบเทียบ LUX METER เป็น 2856 °K ซึ่งเป็นปริมาณที่มีสีเหลืองมากกว่าสีขาวบริสุทธิ์ นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลลัพธ์เป็นองศาเคลวิน (K) เพื่อบ่งบอกถึงสีและอุณหภูมิของแสงที่ได้รับการวัดนั้น ๆ ทำให้ LUX METER เป็นเครื่องมีประสิทธิภาพในการวัดแสงในสถานที่ต่าง ๆ อย่างทั่วไปและถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในหลายสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ ไปแล้ว

คุณสมบัติ เครื่องสอบเทียบ LUX METER

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องสอบเทียบ LUX METER

 • การตรวจสอบสภาพแสงในสภาพแวดล้อมการทำงานมักใช้เครื่องวัดแสง LUX METER เพื่อวัดความเข้มของแสง โดยเฉพาะในสำนักงานที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในที่ทำงานนาน แสงที่เหมาะสมช่วยลดความเมื่อยล้าของดวงตาและป้องกันอาการปวดหัว ทำให้ผู้ทำงานสามารถทำงานได้ดีขึ้น
 • การวัดแสงยังมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยในทางจราจร โดยการใช้เครื่องมือวัดแสงตรวจสอบประสิทธิภาพของไฟถนนในเวลากลางคืน การปรับระดับแสงถนนช่วยให้มั่นใจได้ว่ามีแสงที่เพียงพอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยในสถานที่เช่น พิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ การควบคุมแสงมีความสำคัญเพื่อปรับระดับแสงให้เหมาะสมกับผลงานศิลปะ  นอกจากนี้การวัดความเข้มแสงช่วยให้มั่นใจได้ว่างานศิลปะที่ไวต่อแสงจะได้รับการแสดงอย่างถูกต้อง

คุณสมบัติของเครื่องสอบเทียบ LUX METER

คุณลักษณะพิเศษของเครื่องวัดแสงสว่างด้วยเครื่องวัดแสง LUX METER มาตรฐาน ทำให้การใช้งานเป็นที่สะดวกมากยิ่งขึ้น โดยมีคุณสมบัติที่น่าสนใจต่อไปนี้

 • ปิดอัตโนมัติ : เครื่องวัดลักซ์นี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ที่ทำให้มันปิดตัวเองโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงานและยืนยันความถูกต้องของการวัด
 • ย้อนแสง : จอ LCD มีแบ็คไลท์ที่ช่วยในการวัดในสภาวะแสงน้อย ทำให้ข้อมูลบนจออ่านได้สะดวกแม้ในที่ที่มีแสงน้อย
 • ตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่ : การแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำทำให้ผู้ใช้สามารถปรับตัวในกรณีที่ความผันผวนอาจเกิดขึ้นในการวัด การมีตัวแสดงสถานะแบตเตอรี่เป็นประโยชน์มาก
 • ฟิลเตอร์ : สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถลบความยาวคลื่นบางช่วงที่อาจมีผลต่อการวัด เช่น แสงพื้นหลังที่อาจมีผลกระทบ
 • หน่วยความจำและ USB : การใช้หน่วยความจำช่วยในการบันทึกข้อมูลการวัดและพอร์ต USB ที่สามารถใช้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์และใช้สำหรับการชาร์จอุปกรณ์
 • กลางแจ้ง : มิเตอร์นี้เหมาะสำหรับการใช้งานในที่ที่มีแสงสว่างอยู่ ซึ่งมีความแตกต่างมากในการปรับความเข้มของแสงในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ

เครื่องวัดแสงสว่าง LUX METER จำเป็นต้องมีทุกโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่

ตามกฎหมายการติดตั้งเครื่องวัดแสงสว่าง LUX METER หลักการทํางานเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าขนาดของโรงงานจะเป็นใหญ่หรือเล็ก เครื่องวัดแสงสว่างจะต้องมีการใช้งานเป็นประจำ เพื่อวัดปริมาณแสงอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยนสภาพการทำงาน เช่น การทาสีผนังใหม่หรือการติดตั้งหลอดไฟเพิ่มในจุดต่าง ๆ

การวัดแสงสว่างเป็นประโยชน์อย่างมากในการให้แสงที่เพียงพอแก่พนักงานโรงงาน และการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เช่นการเพิ่มหรือลดแสงที่จำเป็น โดยเครื่องวัดแสงและสอบเทียบเครื่องวัดแรงจะช่วยให้การกระทำนี้เป็นไปอย่างเป็นระบบ และป้องกันไม่ให้มีการเกินแสงที่จำเป็นต้องใช้

การทำการวัดแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ ทั้งปีละ 1 ครั้ง หรือตามการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้น จะช่วยให้แรงงานได้รับประสบการณ์ที่สะดวกสบายในการทำงาน และส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน ทั้งนี้การใช้เครื่องวัดแสงสว่างเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

สรุป

สอบเทียบ LUX METER คืออุปกรณ์ที่มีประโยชน์ในการวัดค่าปริมาณแสงที่เกิดขึ้นจากทั้งแหล่งแสงธรรมชาติและการสร้างแสงจากเทคโนโลยีต่าง ๆ มีหน่วยวัดทั้งในหน่วยลักซ์ (LUX) และ ฟุตแคลเดิล (FOOT CANDLE) เครื่องวัดค่าความเข้มแสงในปัจจุบันถูกออกแบบมาอย่างคล่องตัวเพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้หลากหลาย มีความรวดเร็วในการทำการวัด และสามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบาย

ความแม่นยำที่สูงของ LUX METER ทำให้เป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมในการใช้วัดแสงในสถานที่ต่าง ๆ เช่น โกดัง โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงเรียน ห้องสมุด โรงพยาบาล การถ่ายภาพ การบันทึกวิดีโอ โรงจอดรถ พิพิธภัณฑ์ สนามกีฬา และการรักษาความปลอดภัยในอาคาร เป็นต้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ