รักษ์โลก ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อสิ่งแวดล้อม

รักษ์โลก

ความรัก เป็นสิ่งที่มีอยู่รอบตัวเราในหลากหลายรูปแบบ เราต่างปรารถนาที่จะแบ่งปันความรักให้แก่ผู้อื่นรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นผ่านคำพูดหรือของขวัญเพื่อเป็นสื่อแทนความรู้สึกนั้น แต่จะดีกว่ามากไหมหากทุกคนร่วมใจกันแสดงความรักต่อโลกของเราด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและทุกชีวิตบนโลกใบนี้

แต่ละคนล้วนเป็นพลังเล็ก ๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ได้ด้วยวิธีการของตนเอง เพียงแค่เริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวัน เพราะการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนตั้งแต่วันนี้ เพื่อส่งต่อโลกที่อุดมสมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไป เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันดูแลรักษาโลกของเราให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในแบบฉบับของตนเอง เพื่อ รักษ์โลก ไว้อย่างยั่งยืน

รักษ์โลกในแบบฉบับวัยรุ่น ที่ชอบท่องเที่ยว

วัยรุ่น คือกลุ่มคนที่มีพลังและความคิดสร้างสรรค์ พวกเขาคือปัจจุบันและอนาคตของโลก การท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้หมายถึงแค่เพียงการพักผ่อนและสัมผัสกับความสนุกสนาน แต่อีกด้านหนึ่งนั้นเป็นการมองเห็นโลกในมุมมองที่แตกต่างกัน วัยรุ่นที่ชอบท่องเที่ยวมีความเชื่อมโยงกับการรักษ์โลกในทางเพื่อสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืน ดังนั้นฉันจะอธิบายถึงวิธีที่วัยรุ่นสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วมในการสร้างโลกในอนาคต กระบวนการผลิตสมัยใหม่ ที่ยั่งยืนได้อย่างดีที่สุดผ่านทางการท่องเที่ยว

 • เลือกที่จะเดินทางให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อเราออกเดินทาง เราควรเลือกนำพฤติกรรมที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้รถส่วนตัวให้มากที่สุดเท่าที่จำเป็น เลือกใช้รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถไฟหรือรถบัส แทนการใช้รถส่วนตัวที่ส่งมลพิษเข้าสู่อากาศ การเลือกที่พักที่มีการใช้พลังงานที่เพียงพอและมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น โรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ การเลือกที่อยู่อาศัยที่ใช้พลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า เพื่อลดการใช้พลังงานในการเผาไหม้หรือใช้ไฟฟ้าจากพลังงานที่เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ

 • ร่วมส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่น

การท่องเที่ยวที่มิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เพียงแค่การลดการปล่อยสารพิษเข้าสู่ธรรมชาติ แต่ยังเป็นเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นด้วย ในการเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่น การเสริมสร้างโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การสนับสนุนงานสร้างความจำเป็นเพื่อปรับปรุงย่านเมืองโบราณ หรือการบูรณาการโรงแรมเก่าเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีความทรงจำครั้งหนึ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ

 • สนับสนุนการศึกษาและการเข้าใจวัฒนธรรม 

เมื่อเราออกเดินทางไปสถานที่ใหม่ ๆ เราได้รับประสบการณ์ที่มอบการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ในฐานะของตัวเราเอง วัยรุ่นควรใช้โอกาสที่ได้รับจากการท่องเที่ยวในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ การเจรจากับชาวบ้านท้องถิ่น หรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่ให้โอกาสให้ค้นพบความเป็นอยู่ของคนในสถานที่นั้น การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่น ๆ ช่วยเสริมสร้างความเห็นอกเห็นใจของวัยรุ่นในเชิงวัฒนธรรมและความแตกต่างของคนในสังคม

 • สร้างแรงบันดาลใจและก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง

การแสดงความรักษ์โลกบนสื่อสังคมโซเชียลมีเดีย เป็นวิธีหนึ่งที่วัยรุ่นสามารถส่งเสริมการรักษาโลกและการปกป้องสิ่งแวดล้อมได้ วัยรุ่นสามารถใช้สื่อเพื่อพูดถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ และแสดงความคิดเห็นหรือแนะนำวิธีในการมุ่งมั่นทำให้โลกเป็นสถานที่ที่ดีกว่า การสร้างเนื้อหาที่หนุนเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาโลก การลดการใช้พลังงานที่น้อยลง การลดการใช้พลังงาน หรือการซื้อสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้คนอื่น ๆ มีส่วนร่วมในการรักษาโลกอย่างยั่งยืน

รักษาสิ่งแวดล้อมช่วยรักษ์โลก

ไอเดียง่าย ๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยรักษ์โลก

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ไม่ใช่หน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลำพัง แต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน เราสามารถมีส่วนร่วมในการดูแลโลกของเราด้วยการกระทำเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยรวมดีขึ้น และนี่เป็นไอเดียง่าย ๆ ที่ทุกคนสามารถนำมาปฏิบัติได้เพื่อช่วยรักษาโลกของเรามาดูกันว่ามีไอเดียอะไรบ้าง

ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

เรื่องการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบนั้น เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถเริ่มปฏิบัติได้ง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ดังนี้

 • ระหว่างทำกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ สระผม แปรงฟัน ล้างจาน หรือซักผ้า ให้เปิดน้ำเฉพาะช่วงเวลาที่จำเป็นเท่านั้น และปิดก๊อกน้ำทันทีเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 • เมื่อสั่งน้ำดื่มตามร้านอาหารและดื่มไม่หมด ให้นำกลับมาดื่มต่อจนหมดขวดภายหลัง แทนการทิ้งไป
 • สำหรับบ้านที่ซื้อน้ำดื่มบรรจุขวดมาใช้ ให้พิจารณาติดตั้งเครื่องกรองน้ำแทน ซึ่งจะช่วยลดการใช้ขวดพลาสติกและประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

ลดโลกร้อนด้วยการพกถุงผ้า

เมื่อไปซื้อของกินและของใช้ ควรพกถุงผ้าไปด้วยเสมอ หรือนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ เวลาสั่งอาหารกลับบ้าน ให้เตรียมกล่องอาหารไปด้วยเพื่อลดการใช้กล่องโฟม และพกกระติกน้ำติดตัวไว้ด้วย วิธีเหล่านี้จะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้อย่างง่ายดาย

แค่แยกก็ช่วยโลก

ก่อนทิ้งขยะ ควรแยกประเภทขยะออกเป็นพลาสติก อะลูมิเนียม และกระดาษ เพื่อนำไปรีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่ การกระทำนี้จะช่วยลดภาระต่อโลก ประหยัดทรัพยากร และลดปัญหาขยะในระยะยาว

เทคโนโลยีทันสมัย เลือกใช้เป็นช่วยโลกได้

ยุคสมัยแห่งความตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เทคโนโลยีรักษ์โลกได้มีการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิตประจำวัน หนึ่งในตัวอย่างที่โดดเด่น คือ รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งช่วยลดมลพิษทางอากาศและประหยัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง จึงถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถยนต์คันใหม่ ประสิทธิภาพในการขับขี่ไม่แพ้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และในปัจจุบัน จุดชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้ากระจายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ไม่ใช้อย่าทิ้ง ให้คนที่ต้องการ

อย่าเพิ่งรีบทิ้งเสื้อผ้าเก่าหรือสิ่งของที่ยังอยู่ในสภาพดี แต่ไม่ได้ใช้แล้ว คุณอาจจะนำมาผสมผสานและจับคู่กับของชิ้นอื่น ๆ เพื่อสร้างชุดใหม่ที่สามารถสวมใส่ได้อีกครั้ง หากขนาดไม่พอดีแล้วจริง ๆ คุณสามารถนำไปมอบให้กับคนรู้จักหรือบริจาคให้กับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่รับบริจาคเสื้อผ้า เพื่อส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการใช้

รักตัวเองเป็น ควรรักษ์โลกด้วย อย่าผลักภาระให้คนอื่น

 • หากเป็นผู้ผลิตควรมีวิสัยทัศน์ระยะยาว คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ ไม่ใช่แค่มุ่งแสวงหากำไรระยะสั้นเท่านั้น การผลิตสินค้าและบริการควรมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไม่ทำลายระบบนิเวศและชุมชนรอบข้าง จำเป็นต้องมีมุมมองที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางของห่วงโซ่อุปทาน
 • ภาครัฐมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยไม่ต้องรับภาระมากเกินไป และมีมาตรการกำกับดูแลที่สอดคล้องกับสถานการณ์ การประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
 • รักและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลสุขภาพและจิตใจให้ดีอยู่เสมอ
 • เลือกสิ่งที่ดีต่อตัวเองและโลกใบนี้ โดยพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจบริโภค
 • สนับสนุนผู้ผลิตที่กล้าเปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค ด้วยการให้ความสำคัญกับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • หากพบสินค้าบางอย่างมีราคาสูงกว่าปกติ ให้พิจารณาว่าอาจเป็นต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกนำมารวมด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราอาจมองข้ามไปในอดีต หากราคาสูงเกินไป ไม่ใช่ความผิดของผู้บริโภค แต่อาจเป็นเพราะขาดการสนับสนุนอย่างเพียงพอ ให้ใช้เสียงของคุณเรียกร้องและหาทางเลือกอื่น เช่น หลีกเลี่ยงบรรจุภัณฑ์ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ หรือส่งไปกำจัดด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปลี่ยนพฤติกรรมส่งต่อโลกยั่งยืน

เปลี่ยนพฤติกรรมส่งต่อโลกยั่งยืน

รักษ์โลก จริงปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้บรรจุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถนำกลับมารีไซเคิลหรือใช้ซ้ำได้ 100% นอกจากนี้ แนวคิดแบบลีน (Lean) ยังมีแผนป้องกันไม่ให้บรรจุภัณฑ์หลุดรอดไปสู่แหล่งน้ำและหลุมฝังกลบ ด้วยการดำเนินการเปลี่ยนแปลง 4 ประเภทบรรจุภัณฑ์หลัก ดังนี้

 • หลอดกระดาษ ทดแทนหลอดพลาสติกในผลิตภัณฑ์ยูเอชที ช่วยลดการใช้พลาสติกได้
 • ซองไอศกรีมกระดาษ ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% แทนพลาสติก สามารถลดการใช้พลาสติกได้
 • ขวดน้ำดื่มพลาสติกรีไซเคิล ออกแบบใหม่ใช้พลาสติกน้อยลง ไม่มีสี เพื่อสามารถนำไปรีไซเคิลได้ง่าย ช่วยลดการใช้พลาสติก
 • กระป๋องอะลูมิเนียม ใช้อะลูมิเนียมในทุกส่วนของบรรจุภัณฑ์ สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% ไม่จำกัดครั้ง และประหยัดพลังงานได้ถึง 95% เมื่อเทียบกับการใช้อะลูมิเนียมใหม่

สรุป

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของมนุษย์ทุกคน โลกของเราเผชิญกับภาวะวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อมรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมาจากการกระทำของมนุษย์เอง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันจึงเป็นหนทางสำคัญในการ รักษ์โลก ใบนี้ไว้ หากเรามุ่งมั่นปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ร่วมกัน โลกของเราจะยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับคนรุ่นหลัง มาร่วมกันเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในวันนี้ เพื่อให้โลกใบเดียวของเราสวยงามและยั่งยืนตลอดไป

14 Responses

 1. เอาจริงๆนะ กูชอบไอเดียพกถุงผ้าตอนไปช็อป ทำง่ายๆ แต่ช่วยโลกได้เยอะเลย ไปตลาดสดก็ใช้ได้ สะดวกดี คิดว่าทำแบบนี้ โลกเราน่าจะดีขึ้นเยอะเลย

  1. ใช่เลย และไม่แค่ตลาดสดนะ ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถทำได้ เพิ่มเติมคือพยายามไม่ใช้ถุงพลาสติกที่ใส่ผักหรือผลไม้ด้วย

 2. พวกเทคโนโลยีเขาพูดถึง มันคืออะไรบ้างอ่ะ แล้วจริงๆมันช่วยโลกยังไง กิตติวงษ์ จันทุม รู้สึกสงสัยว่ะ

  1. อาจจะหมายถึงการใช้ apps ที่ช่วยลดการใช้กระดาษ หรือ tech ที่ลดการใช้พลังงาน เช่น หลอดไฟ LED ก็ได้นะ

 3. แค่แยกขยะยังทำไม่ได้เลย กลายเป็นมาพูดถึงเทคโนโลยีช่วยโลก เหนื่อยใจแทนโลกเลยอ่ะ

 4. รักเลยสำหรับไอเดียเปลี่ยนพฤติกรรม ทุกคนควรอ่านเรื่องนี้และเริ่มทำตาม เพื่อโลกของเราที่ดีกว่า กิตติวงษ์ จันทุมทำได้ดีมากๆ

 5. ชอบแนวคิดเรื่องท่องเที่ยวแบบรักษ์โลกมากครับ กิตติวงษ์ จันทุม นำเสนอได้น่าสนใจทีเดียว ถ้ายังมีเคล็ดลับอื่นๆ อยากให้แบ่งปันมากขึ้นนะครับ

 6. ไม่แน่ใจว่าพกถุงผ้าไปทุกที่จะทำได้จริงๆหรอ ถ้าลืมล่ะ มีวิธีไหนช่วยให้จำได้บ้างมั้ย

 7. อ่านแล้วรู้สึกโอ้วมีการใช้เทคโนโลยีช่วยโลกได้ตรงจุด แต่ไม่แน่ใจว่าเล่นเกมมากๆ เป็นการช่วยโลกด้วยหรือเปล่า

 8. เรื่องไม่ใช้อย่าทิ้ง น่าสนใจนะ แต่บางอย่างไม่แน่ใจว่ายังมีคุณค่าใช้สอยต่อหรือเปล่า เลยไม่กล้าให้คนอื่น

 9. บทความนี้ให้แง่คิดมากมายเลย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าถือเป็นสิ่งที่ทุกคนควรทำตาม รักษ์โลกทำได้ง่ายๆ แค่เริ่มจากตัวเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ