ติดแผ่นกันเสียงในห้อง ช่วยกันเสียงทะลุออกมานอกห้องได้หรือไม่

แผ่นกันเสียง

การแก้ไขปัญหาเสียงดังที่เกิดขึ้นในบ้าน คอนโด หรือสถานที่อื่นๆ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากมันสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งกาย ใจ และประสิทธิภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้โดยตรง วิธีการแก้ไขที่ได้รับความนิยมและมีประสิทธิภาพที่สุดในปัจจุบันคือการติดตั้ง แผ่นกันเสียง หรือที่เรียกกันว่า

การติดตั้งระบบผนังกันเสียงด้วยระบบ DATA CENTER เพื่อเสริมความหนาของผนังด้วยวัสดุอะคูสติกที่มีคุณสมบัติในการลดเสียง ทำให้เสียงดังลดลงอย่างมีประสิทธิภาพ หรือหากมองในมุมมองอื่น ๆ ก็สามารถสร้าง “ห้องเก็บเสียง” ได้

แผ่นกันเสียงคืออะไร?

แผ่นกันเสียงหรือฉนวนกั้นเสียงเป็นวัสดุที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันเสียงทั้งจากภายในและภายนอก โดยวัสดุที่ใช้จะคล้ายกับแผ่นซับเสียง แต่มีความแตกต่างที่วัสดุที่ใช้ในการห่อหุ้ม รวมถึงรูปแบบและความหนาแน่น หน้าที่ของแผ่นกั้นเสียงคือการควบคุมเสียงไม่ให้รบกวนภายนอกห้องและไม่ให้เสียงภายนอกรบกวนในห้องได้

แผ่นกันเสียง ทะลุออกมานอกห้อง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบก่อนติดแผ่นกันเสียง

การติดตั้งแผ่นกันเสียงเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในการปรับปรุงคุณภาพเสียงภายในห้องและลดปัญหาการรบกวนจากเสียงภายนอก อย่างไรก็ตาม ก่อนดำเนินการ มีสิ่งสำคัญหลายประการที่ควรพิจารณา ดังนี้

 1. ประเภทของแผ่นกันเสียง แผ่นกันเสียงมีหลายประเภท เช่น แผ่นใยแก้ว แผ่นโพลียูรีเทน และแผ่นโพลิเอสเตอร์ แต่ละประเภทมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพในการกันเสียงแตกต่างกัน จึงควรเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งาน
 2. การวิเคราะห์ปัญหาเสียง ก่อนติดตั้งแผ่นกันเสียง ควรวิเคราะห์แหล่งกำเนิดเสียงรบกวนและลักษณะของเสียงนั้น ๆ เพื่อเลือกวัสดุที่เหมาะสมในการควบคุมเสียง
 3. โครงสร้างและสภาพแวดล้อมของห้อง รูปร่างและขนาดของห้อง ตลอดจนวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง มีผลต่อการแพร่กระจายของเสียงและประสิทธิภาพของแผ่นกันเสียง ดังนั้น จึงควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เพื่อวางแผนการติดตั้งอย่างเหมาะสม
 4. การติดตั้งที่ถูกต้อง การติดตั้งแผ่นกันเสียงที่ถูกวิธีมีความสำคัญมาก การติดตั้งที่ผิดพลาดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการกันเสียงและอาจทำให้เกิดปัญหาใหม่ ๆ ได้ ดังนั้น ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด
 5. การดูแลรักษา แผ่นกันเสียงต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างเหมาะสม เช่น การทำความสะอาดและการตรวจสอบสภาพเป็นประจำ เพื่อรักษาประสิทธิภาพและอายุการใช้งานให้ยาวนานขึ้น

การติดตั้งแผ่นกันเสียงอย่างถูกวิธีจะช่วยปรับปรุงคุณภาพเสียง และสภาพแวดล้อมการทำงานหรือพักอาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบจึงมีความสำคัญยิ่ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

ก่อนติดตั้งแผ่นกันเสียง ต้องเช็คอะไรบ้าง ?

 1. คุณต้องการแก้ไขปัญหาเสียงดังเพียงอย่างเดียวใช่หรือไม่?

ในตลาดวัสดุแก้ปัญหาเสียง นอกจากแผ่นกันเสียงแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวัสดุที่คนส่วนใหญ่มักสับสน นั่นคือ “แผ่นซับเสียง” ซึ่งมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่างกัน โดยแผ่นกันเสียงภายนอกจะช่วยแก้ปัญหาเสียงดัง ในขณะที่แผ่นซับเสียงจะช่วยแก้ปัญหาเสียงก้องและเสียงสะท้อน

 1. แผ่นกันเสียงที่หนากว่าจะกันเสียงดังได้ดีกว่า

เมื่อตัดสินใจแก้ปัญหาเสียงดังด้วยแผ่นกันเสียงแล้ว จำเป็นต้องเข้าใจว่าแผ่นกันเสียงมีความหนาแตกต่างกัน และความหนามีผลต่อประสิทธิภาพการกันเสียงโดยตรง จริงอยู่ว่าทุกวัสดุมีคุณสมบัติในการกันเสียงได้ทั้งสิ้น แต่ประสิทธิภาพจะแตกต่างกัน กำแพงหนาและกระจกหนาจะกันเสียงได้ดีกว่ากำแพงบางและผนังบาง การเสริมแผ่นกันเสียงเข้าไปในระบบผนังเดิมจึงช่วยเพิ่มความหนาและประสิทธิภาพในการกันเสียงได้

 1. คุณต้องเลือกใช้แผ่นกันเสียงที่ทำจากวัสดุเหมาะสม

ดังที่กล่าวไปแล้วว่าทุกวัสดุมีคุณสมบัติในการกันเสียง แต่มีประสิทธิภาพแตกต่างกัน นอกจากความหนาแล้ว ชนิดของวัสดุก็มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการกันเสียง เช่น ใยแก้ว ใยหิน โฟม ฯลฯ แต่ละวัสดุจะให้ประสิทธิภาพการกันเสียงแตกต่างกัน รวมถึงคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ใยแก้วผลิตจากแก้วรีไซเคิล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ลามไฟ จึงปลอดภัยกว่าโฟมที่ติดไฟง่าย หรือบางวัสดุเสริมสารกันความชื้น เพื่อป้องกันการสูญเสียประสิทธิภาพจากความชื้น

 1. คุณต้องระบุแหล่งที่เสียงดังรบกวนมาจากทางใด

ก่อนติดตั้งแผ่นกันเสียง สิ่งสำคัญคือต้องระบุแหล่งที่เสียงดังรบกวนทะลุเข้ามาในบ้าน เช่น ผนัง หลังคา ประตู หน้าต่าง เป็นต้น เนื่องจากเสียงดังที่ผ่านเข้ามาจากช่องทางต่างกันจำเป็นต้องแก้ไขด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน หากเสียงดังมาจากหลังคา ก็อาจต้องใช้วัสดุกันเสียงติดตั้งบริเวณฝ้าหรือใต้หลังคา

หากเสียงทะลุผ่านผนัง การเสริมแผ่นกันเสียงติดผนังเข้าไปในระบบผนังจะช่วยได้ แต่หากเสียงดังรบกวนทะลุผ่านประตูหน้าต่าง อาจต้องเปลี่ยนประตู/หน้าต่างใหม่ หรือใช้มุ้งม่าน เทปกันเสียง เป็นต้น หากไม่แก้ไขครบทุกจุดที่เป็นทางผ่านของเสียงดัง การติดตั้งแผ่นกันเสียงบนผนังอย่างเดียวอาจไม่สามารถลดเสียงดังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แผ่นกันเสียง ดูดซับเสียงภายในห้อง

แผ่นกันเสียงกับแผ่นซับเสียง ต่างกันอย่างไร?

วัตถุประสงค์หลักของแผ่นซับเสียงและแผ่นกันเสียงมีความแตกต่างกัน โดยแผ่นซับเสียงมีจุดประสงค์เพื่อดูดซับเสียงภายในห้อง เพื่อไม่ให้เกิดการสะท้อนหรือก้องเสียงมากเกินไป ส่วนแผ่นกันเสียงมีหน้าที่หลักในการป้องกันไม่ให้เสียงจากภายนอกเข้ามารบกวนภายในห้อง และไม่ให้เสียงจากภายในห้องส่งผลกระทบไปยังบริเวณโดยรอบ

แม้จะมีวัตถุประสงค์หลักที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสองอุปกรณ์สามารถใช้งานร่วมกันได้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการควบคุมเสียงภายในพื้นที่ต่างๆ เช่น ห้องประชุม ห้องอัดเสียง และห้องเรียน ซึ่งต้องการทั้งการดูดซับเสียงภายในและการป้องกันเสียงจากภายนอกและภายในพื้นที่

ในด้านการติดตั้ง แผ่นซับเสียงมักติดตั้งภายในห้องโดยการแขวนหรือติดตั้งบนผนัง เพดาน หรือมุมต่าง ๆ ของห้อง เพื่อช่วยดูดซับเสียงสะท้อนและลดการก้องของเสียง ส่วนแผ่นกันเสียง ISO 45001 มักติดตั้งเป็นผนังกั้นระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของเสียงระหว่างพื้นที่เหล่านั้น

แผ่นซับเสียงและแผ่นกันเสียงเป็นอุปกรณ์ที่มีบทบาทเสริมกันในการควบคุมและจัดการเสียงในพื้นที่ต่าง ๆ โดยแผ่นซับเสียงช่วยดูดซับเสียงภายใน ขณะที่แผ่นกันเสียงช่วยป้องกันการรั่วไหลของเสียงระหว่างพื้นที่ การใช้งานร่วมกันจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น

สรุป

เรื่องของการกันเสียงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากมีการติดตั้งแผ่นกันเสียงอย่างไม่ถูกวิธีหรือไม่เข้าใจหลักการทำงาน ก็จะทำให้ประสิทธิภาพในการกันเสียงลดลงอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นการสิ้นเปลืองทั้งเงินทองและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ การกันเสียงที่ดีนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีการสั่นสะเทือน คลื่นเสียง และวัสดุกันเสียงแต่ละประเภท

รวมไปถึงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น รูปแบบของห้อง แหล่งกำเนิดเสียงรบกวน และการใช้งานของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อให้สามารถออกแบบและติดตั้งระบบกันเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อนที่จะลงมือติดตั้งแผ่นกันเสียงหรือวัสดุกันเสียงอื่น ๆ จึงควรศึกษาข้อมูลและรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านนี้โดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าการลงทุนนั้นจะคุ้มค่าและได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการอย่างแท้จริง

28 Responses

 1. พี่ครับ กิตติวงษ์ จันทุม สำหรับแผ่นกันเสียง มันจะช่วยลดเสียงจากภายนอกได้ดีแค่ไหนครับ เพราะห้องซ้อมเพลงของผมติดถนนใหญ่ รบกวนมากๆ

 2. เรามีเกมรูมอยู่บ้าน ยิงยังไงให้ไม่รบกวนคนอื่นบ้างล่ะ แผ่นนี้ซับเสียงดีไหม ไม่อยากให้คนอื่นได้ยิน

 3. อยากแนะนำให้เพื่อนบ้านอ่านเรื่องแผ่นกันเสียง บางทีคิดว่าตัวเองอยู่ในคอนเสิร์ตหรือไง รบกวนทั้งวัน กิตติวงษ์ จันทุม มีประโยชน์มากๆ

 4. เคยลองใช้แผ่นซับเสียงที่แพงแต่ไม่ได้ผล อ่านแล้วคิดว่าแผ่นกันเสียงน่าจะดีกว่า ต้องลองดูแล้ว ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะ

 5. สวัสดีครับ กิตติวงษ์ จันทุม อยากถามว่าต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ในการติดตั้งแผ่นกันเสียงสำหรับห้องขนาดเล็กครับ?

 6. จากประสบการณ์ของผม แผ่นซับเสียงน่าจะเหมาะกับห้องซ้อมมากกว่าครับ ไม่แน่ใจว่าคุณกิตติวงษ์แนะนำไว้หรือเปล่า?

 7. ชอบมากเลยค่ะ บทความนี้ เป็นสิ่งที่ผมกำลังหา อยู่พอดี เพราะห้องที่ทำงานมันจะเสียงดังมากๆ

 8. จากการวิเคราะห์ข้อมูลจะเห็นว่าแผ่นกันเสียงมีความสำคัญกับการควบคุมเสียงภายในห้อง พวกคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับมาตรฐานการติดตั้ง?

 9. แหม่…แผ่นกันเสียงกับแผ่นซับเสียงต่างกันยังไง คิดว่าถ้าไม่รู้ตัวเองมันคืออะไรจะตัดสินใจซื้อได้งัยครับ

 10. ผมไม่เห็นด้วยนะครับเรื่องที่ว่าแผ่นเสียงทุกชนิดให้ผลลัพธ์เดียวกัน เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย

 11. การติดตั้งแผ่นกันเสียงถือเป็นจุดขายที่ดีสำหรับโครงการที่ต้องการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้อยู่อาศัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

บทความน่าสนใจ