สอบเทียบ ตู้อบ ทำไมต้องให้ความสำคัญ

สอบเทียบ ตู้อบ

การ สอบเทียบ ตู้อบ นั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งและเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอของตู้อบนั้นตรงกับอุณหภูมิภายในตัวตู้จริงหรือไม่ การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิ เช่น เทอร์โมมิเตอร์และเซนเซอร์วัดอุณหภูมิต่างๆ จะเป็นตัวบ่งบอกได้อย่างแม่นยำว่าค่าอุณหภูมิที่แสดงนั้นถูกต้องและน่าเชื่อถือหรือไม่

ทุกกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการอบอาหาร ยา เครื่องสำอาง หรือแม้กระทั่งการอบขนมอบเองก็ตาม ล้วนต้องการความแม่นยำของอุณหภูมิที่ถูกต้องตามสูตรการผลิต การสอบเทียบตู้อบจะช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุณหภูมิที่ใช้ในการอบนั้นถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพ หน้าตาสวยงาม และเป็นไปตามที่คาดหวังไว้

ความสำคัญของการสอบเทียบ ตู้อบ

 1. รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การควบคุมอุณหภูมิที่ถูกต้องเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ยา หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ
 2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดและมาตรฐาน หลายอุตสาหกรรมมีข้อกำหนดและมาตรฐานที่เข้มงวดเกี่ยวกับการผลิต การสอบเทียบตู้อบจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านั้น
 3. ประหยัดพลังงานและลดต้นทุน ตู้อบที่มีการสอบเทียบอย่างถูกต้องจะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการผลิต
 4. ความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยง การสอบเทียบ ตู้อบอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดความเสี่ยง จากการใช้งานอุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจนำไปสู่อันตรายต่อพนักงานและความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์

ด้วยเหตุนี้ การให้ความสำคัญกับการสอบเทียบตู้อบจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการรักษาคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในกระบวนการผลิต

OVEN คืออะไร ต้องมีการสอบเทียบหรือไม่?

OVEN คืออะไร ต้องมีการสอบเทียบหรือไม่?

ตู้อบ หรือ OVEN เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิในรูปแบบของตู้ที่สามารถให้ความร้อนได้ เพื่อใช้ในการอบชิ้นงานหรืออบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในภาคอุตสาหกรรมมักนำตู้อบมาใช้อบชิ้นงานให้แห้งหรือทำให้ชิ้นงานแข็งตัว สอบเทียบ FURNACE โดยกระบวนการนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่แต่ละบริษัทผลิต ส่วนในอุตสาหกรรมอาหาร ตู้อบถูกนำมาใช้เพื่ออบอาหารให้สุกและสำเร็จรูป เช่น การอบขนมปังหรืออบเค้กต่าง ๆ

เนื่องจากตู้อบเป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิที่สำคัญ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ สอบเทียบ ตู้อบ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอของตู้อบนั้นตรงกับอุณหภูมิภายในตู้จริง ซึ่งจะช่วยป้องกันความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิที่ใช้ในการอบผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพตรงตามที่คาดหวังไว้ การสอบเทียบตู้อบเป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยรักษามาตรฐานการผลิต ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และลดความเสี่ยงจากความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานตู้อบที่มีค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อน

ก่อนทำการสอบเทียบ ตู้อบ ต้องเตรียมตู้อบอย่างไร ?

 1. งดการใช้งานตู้อบระหว่างการสอบเทียบและก่อนการสอบเทียบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อให้อุณหภูมิภายในตู้อบคงที่และพร้อมสำหรับการสอบเทียบ การใช้งานตู้อบก่อนหน้านี้อาจส่งผลให้ค่าอุณหภูมิคลาดเคลื่อนได้
 2. ต้องนำชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ที่กำลังอบอยู่ออกจากตู้อบให้หมด ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับชิ้นงานหากมีการปรับค่าอุณหภูมิในระหว่างการสอบเทียบ และเพื่อให้ได้ค่าอุณหภูมิที่ถูกต้องแม่นยำในขณะสอบเทียบ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางหรือแหล่งกำเนิดความร้อนอื่นภายในตู้

การปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้ก่อนสอบเทียบ จะช่วยให้ได้ผลการสอบเทียบที่ถูกต้องแม่นยำสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้การใช้งานตู้อบในกระบวนการผลิตหรืออบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและได้คุณภาพตามที่คาดหวังไว้

ข้อมูลที่ต้องเตรียม ก่อนไปทำการสอบเทียบ ตู้อบ

 1. Point อุณหภูมิที่ต้องการสอบเทียบ กำหนดอุณหภูมิเป้าหมายที่จะใช้ในการสอบเทียบ ซึ่งควรครอบคลุมช่วงอุณหภูมิทำงานของตู้อบ เพื่อให้ได้ผลการสอบเทียบที่ครบถ้วนและถูกต้องสำหรับการใช้งานจริง
 2. ขนาดภายในของตู้อบ (กว้าง x ยาว x สูง) ขนาดภายในของตู้อบมีผลต่อการกระจายความร้อนและการวางตำแหน่งของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาตรฐานในระหว่างการสอบเทียบ จึงจำเป็นต้องทราบข้อมูลขนาดภายในที่แม่นยำ
 3. เกณฑ์การยอมรับที่ตั้งไว้ (ถ้ามี) บางองค์กรหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมอาจมีการกำหนดเกณฑ์การยอมรับสำหรับความคลาดเคลื่อนของอุณหภูมิสูงสุดที่ยอมรับได้ ข้อมูลนี้จะมีผลต่อการเลือกใช้เซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาตรฐาน (Standard Sensor) ที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลการสอบเทียบ ตู้อบที่อยู่ภายในเกณฑ์ที่กำหนด

การมีข้อมูลเหล่านี้ก่อนการสอบเทียบจะช่วยให้สามารถวางแผนและเตรียมการสอบเทียบได้อย่างเหมาะสม เลือกใช้อุปกรณ์และวิธีการที่ถูกต้อง ส่งผลให้ได้ผลการสอบเทียบที่มีความถูกต้องแม่นยำ และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าหรือมาตรฐานที่กำหนด

วิธีการสอบเทียบตู้อบ

วิธีการสอบเทียบตู้อบ

 1. จัดเตรียมสายเซนเซอร์วัดอุณหภูมิมาตรฐาน ไม่ว่าจะเป็น Thermocouple Type T หรือ Sensor RTD โดยจำนวนสายเซนเซอร์ขั้นต่ำคือ 9 เส้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของตู้อบด้วย
 2. นำสายเซนเซอร์เหล่านั้นวางในตำแหน่งต่าง ๆ ภายในตู้อบ ตามที่แสดงในรูปภาพประกอบ เพื่อให้ครอบคลุมการกระจายของอุณหภูมิทั่วทั้งตู้
 3. ปิดตู้อบให้สนิทและตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการสอบเทียบ เช่น 150 องศาเซลเซียส
 4. รอจนกระทั่งค่าอุณหภูมิจากสายเซนเซอร์ต่าง ๆ คงที่และนิ่ง แสดงว่าอุณหภูมิภายในตู้อบนั้นสม่ำเสมอแล้ว
 5. บันทึกค่าอุณหภูมิที่อ่านได้จากสายเซนเซอร์มาตรฐานทุกเส้น และเปรียบเทียบกับค่าอุณหภูมิที่แสดงบนหน้าจอของตู้อบ
 6. ทำซ้ำขั้นตอนการตั้งค่าที่อุณหภูมิอื่น ๆ ตามความต้องการของการสอบเทียบ

การบันทึกผลการเปรียบเทียบค่าอุณหภูมิจากเซนเซอร์มาตรฐานและค่าที่แสดงบนตู้อบนี้ จะทำให้สามารถประเมินความคลาดเคลื่อนและความแม่นยำของตู้อบได้ เพื่อนำไปสู่การปรับเทียบให้ถูกต้องต่อไป

การสอบเทียบเตาอบลมร้อน มีขั้นตอนอย่างไร?

การ สอบเทียบ ตู้อบ เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างมาก ในการรับประกันความแม่นยำและความเชื่อถือของ HOT AIR OVEN (เตาอบลมร้อน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาอุณหภูมิที่จำเป็นสำหรับกำจัดจุลินทรีย์อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดในการตรวจสอบความแม่นยำของอุณหภูมิและการรับประกันประสิทธิภาพที่เสถียรเมื่อเวลาผ่านไป สอบเทียบ LIGHT METER ดังนี้คือภาพรวมของกระบวนการสอบเทียบเตาอบลมร้อนอย่างละเอียด

 1. เริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อเตาอบลมร้อนกับแหล่งพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่ามีแหล่งจ่ายไฟที่เสถียรและไม่มีการสะดุด
 2. วางเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้รับการปรับเทียบไว้ที่ส่วนกลางของห้องเตาอบเพื่อให้ได้ค่าการอ่านอุณหภูมิที่เป็นตัวแทนสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยภายในห้องเพาะเลี้ยง
 3. เปิดใช้งานเตาอบลมร้อนโดยเปิดเครื่องและป้อนการตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการโดยใช้อินเทอร์เฟซควบคุมของเตาอบ.
 4. เมื่อเตาอบทำงานอยู่ จำเป็นต้องติดตามการอ่านค่าอุณหภูมิอย่างใกล้ชิดทุก ๆ 15 นาทีโดยสังเกตการอ่านค่าของเทอร์โมมิเตอร์ที่ได้รับการปรับเทียบ.
 5. เปรียบเทียบการอ่านของเทอร์โมมิเตอร์กับอุณหภูมิที่ตั้งไว้บนแผงควบคุมของเตาอบอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาความแตกต่างของอุณหภูมิที่ต้องการและอุณหภูมิจริงภายในห้อง.
 6. กระบวนการสอบเทียบถือเป็นสมบูรณ์เมื่อเทอร์โมมิเตอร์แสดงค่าที่ตรงกับอุณหภูมิที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งบ่งชี้ว่าเตาอบได้ถึงอุณหภูมิที่ต้องการและเป็นเสถียร.
 7. เพื่อรักษาความแม่นยำและเชื่อถือไว้เสมอในเตาอบลมร้อน เราแนะนำให้ดำเนินการสอบเทียบเป็นประจำทุกปี เช่นนี้จะช่วยให้รับรองประสิทธิภาพของกระบวนการฆ่าเชื้อไม่เพียงแต่นั้นยังช่วยในการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์อีกด้วย

สรุป

การ สอบเทียบ ตู้อบ เป็นกระบวนการที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง สำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องใช้ตู้อบในกระบวนการผลิต การสอบเทียบช่วยให้มั่นใจได้ว่าตู้อบทำงานอย่างถูกต้องและแม่นยำ ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ การสอบเทียบตู้อบครอบคลุมการตรวจสอบหลายด้าน ได้แก่ การกระจายความร้อน อุณหภูมิที่แท้จริง ระบบควบคุมอุณหภูมิ และการทำงานของส่วนประกอบต่าง ๆ ของตู้อบ การตรวจสอบเหล่านี้จะช่วยระบุจุดบกพร่องหรือความผิดปกติที่อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของตู้อบ

บทความน่าสนใจ