บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ได้มาตรฐานสากล ได้รับความนิยมอันดับ 1

บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด

Capital Laboratory ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดหรือเครื่องมือทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ทำให้เราเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ทำให้สินค้าที่ผลิตขึ้นด้วยการใช้เครื่องมือทดสอบที่ผ่านการสอบเทียบจากห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่มีมาตรฐานสากลนี้ เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับทั่วโลก

การผ่านการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 นั้นไม่เพียงแต่เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังช่วยลดการกีดกันทางการค้าและการตรวจซ้ำจากประเทศคู่ค้า ซึ่งกลายเป็นการลงทุนที่มีค่าในสถานการณ์ปัจจุบันของการแข่งขันทางการค้าและธุรกิจในภาคอุตสาหกรรม ที่สำคัญเรายังเห็นความสำคัญของการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ซึ่งจำเป็นต้องได้รับ ACCREDITED การรับรองระบบงานที่ดำเนินการโดยหน่วยงานจากระบบต่าง ๆ เช่น ISO 9000, ISO 14000, ISO 18000, IATF 16949 เพื่อให้ผู้บริโภคและตลาดสากลมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibration) คืออะไร

การสอบเทียบเครื่องมือวัดคือ การเปรียบเทียบค่าระหว่างเครื่องมือวัดสองตัว โดยทั่วไปเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบจะถูกนำมาเทียบกับเครื่องมือที่มีความละเอียดแม่นยำสูง ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ กระบวนการนี้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวัดและอุปกรณ์ช่างตวงวัดต่าง ๆ ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

เครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นตัวเปรียบเทียบเรียกว่า เครื่องมือสอบเทียบ ซึ่งมีความสำคัญในการให้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ เนื่องจากมีความละเอียดแม่นยำที่สูงมาก เครื่องมือสอบเทียบจะทำหน้าที่วัดและประเมินค่าที่ได้จากเครื่องมือที่ต้องการสอบเทียบ แล้วนำไปเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ สามารถมั่นใจได้ว่าเครื่องมือวัดที่ใช้งานจริงมีความแม่นยำและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังช่วยในการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือเมื่อมีความผิดพลาดหรือความไม่แม่นยำ เพื่อให้การวัดและประเมินผลที่ได้มีความเชื่อถือได้สูงที่สุด

การสอบเทียบเครื่องมือวัด

เครื่องมือที่ใช้ถึงเวลาต้องสอบเทียบ

เมื่อเรานำเครื่องมือวัดไปใช้งานเป็นระยะเวลานาน จะต้องสังเกตและระวังว่าเครื่องมือนั้น ๆ เช่น pH Meter , Mass & Balance ฯลฯ อาจมีความเปลี่ยนแปลงหรือความผิดพลาดในการวัด เนื่องจากการใช้งานและสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบที่ไม่คาดคิดต่อเครื่องมือ การเปลี่ยนแปลงนี้สามารถเกิดขึ้นช้า ๆ ตามลักษณะตามมาตรวิทยาของเครื่องมือวัด ซึ่งทำให้ผลการวัดมีความคลาดเคลื่อนได้ เพราะฉะนั้นบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด เป็นการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องมือให้มีความถูกต้องตามมาตรฐาน

เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน อาจเกิดความเสื่อมสภาพของเครื่องมือวัดได้ ไม่ว่าจะเป็นส่วนประกอบภายในหรือต่าง ๆ นอกจากนี้ การเก็บรักษาที่ไม่เหมาะสมก็สามารถทำให้เครื่องมือวัดสูญเสียความแม่นยำได้ ผู้ใช้งานควรตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาเครื่องมือวัดให้เหมาะสม และควรทำการสอบเทียบเป็นประจำ เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือทำงานอย่างถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ นอกจากนี้ การเฝ้าระวังสัญญาณที่บ่งชี้ถึงความต้องการการสอบเทียบของเครื่องมือก็เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการสอบเทียบทันทีเมื่อมีความจำเป็น

ข้อดีของการสอบเทียบเครื่องมือ

การสอบเทียบเครื่องมือมีข้อดีมากมายที่สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงานในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

 • การสอบเทียบช่วยให้เครื่องมือได้รับการตรวจเช็คและทำความสะอาดอย่างเป็นระยะเวลา ซึ่งสามารถยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้
 • การสอบเทียบช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมหนัก ๆ โดยการแทนที่ซ่อมเปลี่ยนเฉพาะชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลา
 • เครื่องมือที่ได้รับการสอบเทียบจะมีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา ทำให้งานที่ต้องการทำได้มีประสิทธิภาพสูง
 • เครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบจะมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพในการวัดและรายงานผลที่มีความแม่นยำ
 • เครื่องมือที่สอบเทียบแล้วมักมีความน่าเชื่อถือ และเที่ยงตรงในการให้ผลลัพธ์
 • การวัดด้วยเครื่องมือที่ผ่านการสอบเทียบช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานสูง และได้ตรวจสอบคุณภาพด้วยเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือ
 • การใช้เครื่องมือวัดที่มีความน่าเชื่อถือช่วยลดการส่งคืนสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะลดต้นทุนในการผลิต
 • การวัดด้วยเครื่องมือที่แม่นยำช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการผลิต
 • การใช้เครื่องมือที่มีความแม่นยำช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานในระหว่างการทำงาน
 • การสอบเทียบเครื่องมือช่วยให้เครื่องมือสอดคล้องกับมาตรฐานต่าง ๆ เช่น ISO/IEC 17025, ISO/TS 16949, ISO 9000 เป็นต้น

องค์ประกอบที่สำคัญในการสอบเทียบเครื่องมือวัด

ในการใช้งานเครื่องมือวัดเป็นเวลานาน ความถูกต้องของการวัดอาจมีความคลาดเคลื่อนเกิดขึ้น ภายในระยะเวลา 6 เดือน ถึง 1 ปี นั้น ผู้ใช้งานจะต้องทำการสอบเทียบวัดเช่น Mechanical , Vaccum Gauge เพื่อให้มั่นใจในค่าการวัดของเครื่องมือ ซึ่งขั้นตอนการสอบเทียบนั้นประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก 4 อย่าง ที่สำคัญมีดังนี้

 • การเลือกเครื่องมือวัดอ้างอิง เครื่องมือวัดอ้างอิงคือเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสูงสุด เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดที่ต้องการสอบเทียบ โดยเครื่องมือวัดอ้างอิงจะต้องมีความถูกต้องสูงกว่าอย่างน้อย 3 เท่า และสามารถติดตามมาตรวัดมาตรฐาน SI Unit (การตรวจสอบย้อนกลับ – Traceability) ได้
 • วิธีการสอบเทียบที่เหมาะสม การเลือกวิธีการสอบเทียบตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ ช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และช่วยลดความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการสอบเทียบ
 • สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ การสร้างห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมมีผลต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพของการสอบเทียบ การควบคุมความชื้น อุณหภูมิ แสงสว่าง และการสั่นสะเทือนเป็นสิ่งสำคัญ ขนาดของห้องควรสัมพันธ์กับจำนวนบุคลากรที่ทำงาน
 • บุคลากรผู้ทำหน้าที่สอบเทียบ บุคลากรที่ทำหน้าที่สอบเทียบต้องได้รับการอบรมและมีประสบการณ์ เพื่อให้สามารถให้ผลสอบเทียบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานค่าความไม่แน่นอนของการวัดได้อย่างถูกต้อง

สอบเทียบเครื่องมือวัดอะไรบ้าง

ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดอะไรบ้าง

Capital Laboratory ผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด มีความหลากหลายและครอบคลุมทุกรายละเอียดของเครื่องมือวัดต่าง ๆ ที่จำเป็น ซึ่งนำเสนอบริการที่มีคุณภาพสูงตลอดระยะเวลาดังนี้

 • สอบเทียบเครื่องมือวัดขนาดและเครื่องมือวัดแรงดัน Dimension calibration มีการปฏิบัติการที่ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด โดยครอบคลุมการสอบเทียบเครื่องมือวัดทั้งแบบอนาล็อกและดิจิตอลทุกรูปแบบ
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านเคมี Chemical Calibration Capability ให้บริการที่สามารถทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดทางเคมีต่าง ๆ อย่างแม่นยำ เพื่อให้ลูกค้าได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและเชื่อถือได้
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านไฟฟ้า Electrical calibration laboratory capability มีความสามารถในการทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าทุกรูปแบบ อาทิเช่น มัลติมิเตอร์ โอสกิลโลสโคป และเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า เพื่อรับประกันความถูกต้องและเสถียรภาพของเครื่องมือ
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านอัตราการไหล Flow calibration capability มีการทดสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดอัตราการไหลทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น มิเตอร์ไหล วิ่งแรงดัน หรือเครื่องวัดการไหลของของเหลว เพื่อให้ผลลัพธ์ที่มีความแม่นยำ
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดตุ้มน้ำหนักและเครื่องชั่ง MASS & Balance calibration
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดด้านความดัน Pressure & Vacuum Calibration Capability
 • สอบเทียบเครื่องมือวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดความชื้น (Temperature Calibration Capability) มีความเชี่ยวชาญในการทำการสอบเทียบทั้งในส่วนของอุณหภูมิและความชื้น ด้วยความแม่นยำและเที่ยงตรง

บทสรุป

CALIBRATION SERVICE บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ได้รับความนิยม ต้องมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ ซึ่งการให้บริการที่ดีที่สุดนี้ไม่เพียงแต่ประสบการณ์ในการสอบเทียบเท่านั้น แต่ยังต้องมีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและคุณภาพในการทำงานเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้การรับรองความถูกต้องและเชื่อถือได้ในผลลัพธ์ของการทดสอบและสอบเทียบ เพื่อประสิทธิภาพที่สูงที่สุดในการใช้งานในวงการอุตสาหกรรมและธุรกิจทั้งหมด

บทความน่าสนใจ